RSD Víziközmű Társulást tájékoztatója

2021.02.05. 7:53

RSD Víziközmű Társulást tájékoztatója

RÓZSASZÍN CSEKKEN NE TÖRTÉNJEN BEFIZETÉS!

Aki ezt így fizette be, azt kérjük, hogy a bizonylat másolatát e-mailben adatokkal együtt szíveskedjen az rsdvt2@gmail.com címre megküldeni.

Aki készpénzben fizeti be a hozzájárulást, az szíveskedjen

OTP fiókban, pénztárnál: Név, cím, azonosító megadásával!

Ellenkező esetben nem lehet beazonosítani mely ingatlanra történt a befizetés!

Csekken, csak a társulat által megküldött, azonosítóval ellátott sárga csekk

a megfelelő.