Kedvezményezett neve: Tass Község Önkormányzata 

Pályázati felhívás neve, kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Projekt címe, azonosító száma: Tass Község Önkormányzat külterületi földúthálózatának fejlesztése a

vidéki térségek infrastruktúrájának javítása érdekében; 1826804809

Szerződött támogatás összege: 74 833 830 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 90%

Projekt befejezési dátuma: 2019., augusztus 31.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A fejlesztéssel érintett útszakasz Tass Önkormányzat tulajdonában/kezelésében lévő külterület 0122-es helyrajzi számon található útszakasz, mely bekötő út. Az útszakasz az elmúlt években felújításon vagy karbantartáson nem esett át, így makadám rendszerű pályaszerkezeten a kopóréteg elöregedése tapasztalható. Így azok felújítása indokolttá vált, mely jelen projekt tárgyát képzik. A beruházás az alábbi műszaki tartalommal valósult meg:

Az alapréteg egyes helyeken megfelelő, ezért teljes pályaszerkezet csere nem volt szükséges. Az elöregedett rétegek olyan mértékű a felrepedezés hogy marás nem volt alkalmazható marásos technológia, viszont kotróval felszedhető a kopóréteg, ez visszabontásra került és AC11 (F) jelű hengerelt meleg aszfalttal került helyreállításra 5 cm vastagságban, az út közepétől mindkét oldali irányban 2-2 %-os lejtés mellett. Így biztosítva a gravitációs csapadékvíz elvezetést. A teljes tervezési szakasz mindkét oldalán magas az útpadka, mely visszanyesésre került, további kellő lejtést és szabad utat adva így az úttestről lefolyó csapadék számára. A felújításnak köszönhetően a bekötő útról elérhető üdülő övezet, gazdasági termelő egységek könnyebben és biztonságosabban elérhetők.

https://ec.europa.eu/agriculture/