Tassi Tűzoltó Egyesület

http://tte.mindenkilapja.hu/

6098 Tass Kossuth L krt. 21/b
Tel: 76/357-194

Elnök: 06-70/458-3940
E-mail: volterz@freemail. hu

Parancsnok: 06-70/458-3932
E-mail: sugarcso@freemail

Az Egyesület honlapja: www.tte.mlap.hu
 

A Tassi Tűzoltó Egyesület bemutatása

 Tass községben, 1903-ban alakult meg kb. 20 fővel a tűzoltó egyesület, és folyamatosan fejlődött, a kezdetben használt mozdonyfecskendőt egy lóvontatású kocsifecskendő váltotta fel ezt a fecskendőt  1991-ig működőképes állapotban, tartotta az egyesület. Folyamatos volt a fejlődés évről évre, mindig új és korszerűbb technikai eszközökkel váltották a régieket így 1976- ban egy Zuk-A06-os gépjárműfecskendő, segítette a tűzoltók munkáját, a 80-as évek vége felé kissé megtorpant az egyesületi élet, a rendszerváltás új lehetőségeket, biztosított és az akkori polgármester támogatásával ismét gyors fejlődés kezdődött.

Ezt a fejlődést főként a Kunszentmiklósról 1991-ben kapott Ikarus gépjárműfecskendő jelentette, de a taglétszám is jelentősen megnőtt ebben az időszakban (kb. 50 fő), a gyors fejlődést gyors hanyatlás követte és 1996-ra szinte teljesen megszűnt az egyesületi élet, majd 2001-ben a bíróság törölte a nyilvántartásából.

Két évvel később a képviselő testület, a tűzoltó autó eladása mellet döntött, erre a hírre mozdult meg néhány személy és a régi tűzoltók egy része, főként fiatalok és 16 fő 2003. Szeptember 27.-én megalakította a Tassi Tűzoltó Egyesületet, melyet a bíróság Október 8.-án 2326-os nyilvántartási számmal bejegyzett.

Új korszak kezdődőt a tassi tűzoltóság életében, hála az önkormányzat, a polgármester asszony a vállalkozok és magánszemélyek támogatásának, a tagság fáradhatatlan tenni és bizonyítani akarásának ismét lendületes fejlődés kezdődőt és tart ma is. A kezdeti 16 tagból mára 27 teljes jogú, 17 pártoló és 11 ifjúsági tagja lett egyesületünknek, ebből 19 fő rendelkezik alapfokú tűzoltói tanfolyammal.

Egyesületünk legfőbb célja a tűzoltásban, műszaki mentésben és egyéb kárelhárítási feladatok ellátásában való részvétel, az ár és belvíz védekezési feladatokban való részvétel, a lakosság tűzvédelmi tájékoztatása, az ifjúság tűzvédelmi ismereteinek növelése, és tagjainak a közösségi életre történő nevelése. Alapszabályunkban vállaltuk a közösségi életben való aktív részvételt, melynek évről évre eleget teszünk, hisz jelen vagyunk minden rendezvényen, összejövetelen, közösségi munkákban és segítünk, ahol csak tudunk.

Egyesületünkben az ifjúsági tagozat mellé megalakult a kulturális és a sport tagozat is, és őseink nyomdokába lépve létrehoztunk egy gyermek színjátszó csoportot, mely 3. éve remekül működik, hála a sok lelkes gyereknek és a fáradhatatlan, ötletekből soha ki nem fogyó vezetőjüknek.

A sport tagozat tevékenysége egy teremlabdarúgó csapatban nyilvánul meg, melyben 18 fő sportolni vágyó fiatal mozog hétről hétre folyamatosan.

Természetesen ez a fejlődés sok munkát, szervezést igényel, mi egyesületi tagok büszkék vagyunk arra, hogy a lakosság egyre jobban igényli a munkánkat, hisz látják, eszköztárunkat évről évre fejlesztjük, új és korszerű védő eszközökkel látjuk el tűzoltóinkat köszönhetően a nyertes pályázatoknak és támogatásoknak, és ezt a fejlődést minden évben bemutatjuk a lakosságnak az általunk rendezett Tűzoltónapon.