Márk Ilona Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda és Minibölcsőde

Cím: Tass, Rákóczi u. 1
Telefonszám: (06 76) 357-766
E-mail cím: postmaster@tassovoda.t-online.hu
Weboldal: www.tassiovoda.gportal.hu

Csoportjaink száma:  5
Napközis csoportok száma ebből: 2
Férőhelyünk:      120 fő
Alkalmazottak száma: 13 fő

Óvodánk programja:

Tevékenység központú óvodai nevelési program.

A tevékenységközpontú óvodai nevelési program, mint elnevezéséből is kitűnik, középpontba állítja a gyermeki tevékenységekre épülő nevelést és ezt az elvet a teljes nevelési folyamaton keresztül, kiemelten kezeli.

Ez a pedagógiai rendszer, nevelés és gyermekközpontú, amely a tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által történő nevelést tekinti alapvető feladatának.

A nevelés centrumába, az együttműködési és érintkezési képességek fejlesztését állítjuk, azaz a kooperációra és kommunikációra kívánja képessé tenni a gyermekeket.

Nem siettetjük a fejlődést, fontosnak tartjuk, hogy a gyermek megérjen bizonyos feladatok, cselekvések, tevékenységek elvégzésére. Ugyanakkor határozottan állítjuk, hogy a 3-6 éves gyermekek az óvodapedagógus által tudatosan irányított fejlesztése a mindennapi óvodai gyakorlat szerves része. A kitűzött nevelési céloknak megfelelően tudatosan befolyásoljuk a gyermeki tevékenységek irányát, helyét, tartalmát.

Minőségbiztosításunk a meglévő és a gyakorlatban is bevált, kipróbált alapértékeinkre épül.

Óvodánk minőségbiztosítása, programunk cél és feladatrendszerének megvalósítását kívánja mérhetővé, vizsgálhatóvá tenni.

Minőségbiztosításunk arra törekszik, hogy elkerüljük az iskolásítást, a teljesítmény orientáltságot s a túlzott adminisztrációt.

A méréseknél figyelembe vesszük az egyes gyermek egyéni életútját, életkori sajátosságait.

Mérésnek nevezzük, a folyamatos megfigyelésen alapuló szöveges értékeléseket, az óvodapedagógus rendszeres feljegyzéseit, fejlesztő programjait és azok meghatározott időnkénti szöveges értékelését is, melyek vonatkozhatnak az egyes gyermekre, a csoport és az óvoda egészére is.

Az állandó feladatokon túl felvállaltuk a sajátos nevelési igényű gyermekek (enyhe értelmi, érzékszervi és beszédfogyatékos) nevelését.

A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integrációban történik. Fejlesztésük szegregációban, fejlesztőpedagógus segítségével heti 2-3 órában valósul meg.

Munkánkat egy utazó gyógypedagógus-logopédus, Nevelési Tanácsadó pszichológusa segíti.

Óvodánkról bővebb tájékoztatást kaphat a www.tassiovoda.gportal.hu honlapon.

Mészáros Pálné, óvodavezető

 Tass, 2010. 08.08.